Voorwaarden

  Aanvaarding van gebruikersvoorwaarden

  Het gebruik van de software van Webshop-koppelingen is op voorwaarde dat je akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden.

  Koebrugge Internet Diensten levert koppelingen met andere software van bedrijven. De voorwaarden van deze bedrijven kunnen verschillen en men dient zelf akkoord te gaan met de voorwaarden van deze bedrijven. Koebrugge Internet Diensten is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van haar diensten en/of software.

  Toegang
  Koebrugge Internet Diensten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden toegang tot een (gedeelte van het) account op te zeggen. De gebruiker van onze software is zelf verantwoordelijk voor activiteiten welke binnen het account zijn uitgevoerd. Deze gebruiker is verantwoordelijk voor het beperken van toegang tot het account met veilige wachtwoorden zonder deze gegevens verder te verspreiden. Het is verplicht om direct melding te maken van misbruik van je account, zodat toegang ontzegt kan worden.
   
  Copyright
  Het is niet toegestaan om (delen van) onze software te kopiëren, veranderen, verspreiden, decompileren of na te bouwen (reverse engineren).
   
  Privacy voorwaarden
  Met het accepteren van deze gebruikersvoorwaarden accepteert de gebruiker ook onze privacy voorwaarden.
   
  Aanpassingen
  Wanneer Koebrugge Internet Diensten haar voorwaarden wijzigt dan zullen deze geplaatst worden op haar website.